IL Blest stanser alle aktiviteter

Blest stanser alle våre aktiviteter fra dags dato!

Med bakgrunn i smittesituasjonen rundt coronaviruset må vi ta vår del av samfunnsansvaret, og bidra til at faren for smittespredning minimaliseres så mye som mulig.

Hovedstyret har derfor besluttet at all aktivitet i idrettslaget avlyses fra og med dags dato. I første omgang vil aktivitetsstopp gjelde frem til over påske, men situasjonen vurderes selvfølgelig fortløpende.

Avgjørelsen er tatt i samråd med kommuneoverlege og de retningslinjer som ligger til grunn fra FHI, NIF og de andre særforbundene.

Les mer her...

Våre sponsorer

Sidene er beskyttet av kopirett – IL BLEST © 2018