Skip to main content

IL Blest overtar Lofoten Countryfestival

17. september 2018

I forbindelse med årets festival ble det offentliggjort at personene bak Lofoten Countryfestival trekker seg ut av arrangementet, og at IL Blest overtar fra 2019.

Idrettslaget fikk forespørselen for en tid tilbake siden, og har hatt dette til behandling i hovedstyret. Selv om festivaler ikke er det som er kjernevirksomheten til IL Blest, tenker man at dette kan være en mulighet for å skaffe inntekter til å finansiere driften. Etter at Lofotmessa ble lagt ned har man arbeidet med å finne alternative prosjekter som kunne erstatte denne. Da også helst knyttet til Blesthallen. Da forespørselen om å overta Lofoten countryfestival kom måtte vi ta en ny diskusjon om dette, og valget falt da på å overta et allerede innarbeidet konsept.

Vi har stor respekt for den innsats som Stig-Tore Johansen, Tore Solheim, Magne Kjærstad og Trond Larsen har lagt ned for å utvikle festivalen gjennom 18 år. Vårt mål er å videreføre hovedlinjene på denne, men samtidig se på andre utviklingsmuligheter.

Festivaldato for 2019 er allerede satt, så her er det bare å krysse av i kalenderen allerede. Hovedstyret i IL Blest