Skip to main content

Årsmøtet

07. april 2022

Årsmøtet ble avholdt i Blesthallen onsdag 09.03.2022.

Til stede var det 16 stykker. I år var det ingen innkomne saker fra hverken hovedstyret eller medlemmer, men årsmeldinger for 2021 ble gjennomgått av lederne for henholdsvis hovedstyret og de tre undergruppene våre, i tillegg til Blesthallen AS og Lofoten Countryfestival AS.

Regnskap for 2021 ble også gjennomgått og vedtatt. Det samme ble budsjett og kontingent for 2022.

Avslutningsvis ble det gjennomført valg for styreverv neste periode - her tok de fleste gjenvalg, og det ble bare valgt inn to nye navn, Lene Cathrin Ervik og Marcela Dunvold - begge i fotballgruppa.