Skip to main content

IL Blest mottar 300.000 i støtte fra Handelens Miljøfond


Spredning av mikroplast i naturen har de senere årene fått økt oppmerksomhet i miljødebatten. Fra 2031 er det forbudt å omsette fyllmateriale definert som mikroplast. Plastholdig fyllmateriale som gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være blant de største landbaserte kildene til mikroplast i Norge og i EU. 

I påvente av mer miljøvennlige produkter er det viktig å sikre at granulatet som brukes ikke spres i naturen. Det må derfor etableres fysiske barrierer rundt banene slik at dette unngås. Det er derfor med stor glede vi kan meddele at IL Blest har mottatt 300.000 i tilskudd for å etablere sikring/gjerde rundt Borgtun Stadion slik at vi oppfyller myndighetenes krav om sikker granulathåndtering. 

Arbeidet vil gjennomføres ila. sommeren, og da vil vi ha etablert gjerde rundt banen med tilhørende sluser for inn- og utpassering. 

Il Blest takker Handelens Miljøfond for tildelingen.