Skip to main content

Vi du være med å spleise på nytt flomlys til fotballbanen vår?


Våre flomlys ble ødelagt i storm for noen år siden, og vi har akutt behov for å få skiftet disse ut. Vi har fått tilbud på ca 1,4 millioner og selv om vi får spillemidler og kompensert merverdiavgift sitter vi igjen med en kostnad på over en halv million. 

Vi har en fotballgruppe som har stor vekst i antall medlemmer, og derfor er det nødvendig med anlegg som kan gi barna det tilbudet de fortjener. Vi håper derfor at mange vil være med å bidra til dette tiltaket. 

Forutsatt at vi får tilsagn om spillemidler i 2024 er målet å få opp nye lys til sommeren, men det er avhengig av at vi får samlet inn ekstra midler. 

Alle pengene går uavkortet til nye flomlys på fotballbanen