Skip to main content

Blesthallen AS

I 2017 stod Blesthallen endelig ferdig! Dét å få egen hall  har vært en drøm i Blest-miljøet i mange år.

Det ble i 2007 satt ned en komite bestående av Werner Martinsen, Arild Emilsen og Jann Arne Eliassen, med fullmakt fra årsmøtet i Blest om å starte arbeidet med å reise en hall.

Etter som arbeidet skred fram og ting begynte å falle på plass, ble komitéen utvidet i 2011 med en drift- og økonomigruppe bestående av Knut Nikolaysen, Roger Jensen og Heidi Johansen. 

I 2014, etter mye arbeid med møter i stat, fylke og kommune samt reiser for å se på alternative halltyper, drift, budsjetter og finansiering, kom hallen inn på prioritert liste over spillemidler for 2015-2017. Dermed gikk startskuddet for realisering av Blesthallen.

6. januar 2015 ble det i ekstraordinært årsmøte vedtatt oppstart av prosjektet og styret i Blesthallen AS ble dannet.

Styret bestående av Gunnar Skoglund, Ole Johnny Johansen, Gry Åland, senere Johann Pedersen (Glenn Müller som representant for Blest, har deltatt aktiv på styremøtene i Blesthallen), overtok stafettpinnen, og jobbet gjennom 2015 med å kvalitetssikre prosjektet og framforhandlet kontrakt med Botek entreprenør (senere Lofotr bygg & anlegg) som ble underskrevet 28.12.15 av styreleder.

Hadde det ikke vært for IL Blests hovedsponsor gjennom mange år, Lofoten sparebank, ville vi ikke kommet i mål.

Lofoten Sparebank har gitt et betydelig tilskudd til hallen og bidratt med finansiering, både gjennom byggeperioden og med langsiktig finansiering. De har indirekte vært avgjørende for at prosjektet ble realisert.

Treningstider i hallen

Blesthallen er forbeholdt Bøstad skole på dagtid i ukedagene.