Skip to main content

Blesthallen AS

I 2017 stod Blesthallen endelig ferdig! Dét å få egen hall  har vært en drøm i Blest-miljøet i mange år.

Det ble i 2007 satt ned en komite bestående av Werner Martinsen, Arild Emilsen og Jann Arne Eliassen, med fullmakt fra årsmøtet i Blest om å starte arbeidet med å reise en hall.

Etter som arbeidet skred fram og ting begynte å falle på plass, ble komitéen utvidet i 2011 med en drift- og økonomigruppe bestående av Knut Nikolaysen, Roger Jensen og Heidi Johansen. 

I 2014, etter mye arbeid med møter i stat, fylke og kommune samt reiser for å se på alternative halltyper, drift, budsjetter og finansiering, kom hallen inn på prioritert liste over spillemidler for 2015-2017. Dermed gikk startskuddet for realisering av Blesthallen.

6. januar 2015 ble det i ekstraordinært årsmøte vedtatt oppstart av prosjektet og styret i Blesthallen AS ble dannet.

Styret bestående av Gunnar Skoglund, Ole Johnny Johansen, Gry Åland, senere Johann Pedersen (Glenn Müller som representant for Blest, har deltatt aktiv på styremøtene i Blesthallen), overtok stafettpinnen, og jobbet gjennom 2015 med å kvalitetssikre prosjektet og framforhandlet kontrakt med Botek entreprenør (senere Lofotr bygg & anlegg) som ble underskrevet 28.12.15 av styreleder.

Hadde det ikke vært for IL Blests hovedsponsor gjennom mange år, Lofoten sparebank, ville vi ikke kommet i mål.

Lofoten Sparebank har gitt et betydelig tilskudd til hallen og bidratt med finansiering, både gjennom byggeperioden og med langsiktig finansiering. De har indirekte vært avgjørende for at prosjektet ble realisert.